EMG

Elektromyografia (EMG) patrí medzi základné neurofyziologické metódy využívané v neurologickej praxi k diagnostike ochorení nervového systému a svalov. Ide o zisťovanie elektrických zmien vznikajúcich vo svalovom tkanive a nervových vláknach. Tieto zmeny je možno zachytiť ihlovými elektródami zavedenými pod povrch kože alebo povrchovými elektródami prilepenými na kožu.