Cenník zdravotných výkonov, služieb a iných poplatkov


A. Zdravotné výkony, pri ktorých možno požadovať úhradu na základe nariadenia vlády SR č. 777/2004 Z. z.

Komplexné vyšetrenie pacienta na administratívne účely (vodičský preukaz, poisťovňa, vydávanie lekárskych potvrdení, atď.)

30 €

B. Zdravotné výkony na vlastnú žiadosť pacienta

Vyšetrenie pacienta na vlastnú žiadosť

40 €

Podanie infúzie na vlastnú žiadosť pacienta (cena za 1 infúziu vrátane materiálu)

10 €

Intravenózne podanie liečiva na vlastnú žiadosť pacienta (cena za 1 injekciu vrátane materiálu)

5 €

Intramuskulárne podanie liečiva na vlastnú žiadosť pacienta (cena za 1 injekciu vrátane materiálu)

5 €

Obstrek paravertebrálneho svalstva na vlastnú žiadosť pacienta (cena za obstrek)

10 €

EMG vyšetrenie pacienta na vlastnú žiadosť pacienta

50 €

Poskytnutie TENS liečby na vlastnú žiadosť pacienta (cena za 20 minút)

10 €

Podanie GUNA injekcie na vlastnú žiadosť pacienta (cena za 1 injekciu vrátane materiálu)

12 €

C. Služby* na vlastnú žiadosť pacienta

Manažment pacienta v súvislosti s vyšetrením (zahŕňa telefonické pripomenutie termínu vyšetrenia, telefonickú notifikáciu uvoľneného- skoršieho termínu vyšetrenia)- poplatok sa vzťahuje k jednému vyšetreniu, na ktoré sa pacient vopred objednal 

40 €

Manažment pacienta v súvislosti s podaním infúzie (zahŕňa pripomenutie termínu podania infúzie, možnosť telefonickej notifikácie uvoľneného termínu podania infúzie)- poplatok sa vzťahuje k podaniu jednej infúzie

10 €

Ročný manažment pacienta (telefonické poradenstvo nad rámec poskytovanej zdravotnej starostlivosti, manažment časovania vyšetrení u iných poskytovateľov zdravotnej starostlivosti na vlastnú žiadosť pacienta, administratívne úkony nesúvisiace so zdravotnou starostlivosťou)

20 €

D. Iné

Neodhlásenie sa z dohodnutého termínu vyšetrenia aspoň 24 hodín pred termínom vyšetrenia

10 €

Neodhlásenie sa z dohodnutého termínu EMG vyšetrenia aspoň 24 hodín pred termínom vyšetrenia.  

30 €

*Služby, ktoré nie sú poskytovaním zdravotnej starostlivosti ani službami súvisiacimi s poskytovaním zdravotnej starostlivosti v zmysle zákona č. 576/2004 Z. z.