Cenník zdravotných výkonov a služieb


A. Zdravotné výkony, pri ktorých možno požadovať úhradu na základe nariadenia vlády SR č. 777/2004 Z. z.

Komplexné vyšetrenie pacienta na administratívne účely (vodičský preukaz, poisťovňa, vydávanie lekárskych potvrdení, atď.)

25 €

B. Zdravotné výkony na vlastnú žiadosť pacienta

Vyšetrenie pacienta na vlastnú žiadosť

20 €

Podanie infúzie na vlastnú žiadosť pacienta (cena za 1 infúziu vrátane materiálu)

10 €

Intravenózne podanie liečiva na vlastnú žiadosť pacienta (cena za 1 injekciu vrátane materiálu)

5 €

Intramuskulárne podanie liečiva na vlastnú žiadosť pacienta (cena za 1 injekciu vrátane materiálu)

3 €

Obstrek paravertebrálneho svalstva na vlastnú žiadosť pacienta (cena za obstrek)

10 €

EMG vyšetrenie pacienta na vlastnú žiadosť pacienta

25 €

Poskytnutie TENS liečby na vlastnú žiadosť pacienta (cena za 20 minút)

10 €

Podanie GUNA injekcie na vlastnú žiadosť pacienta (cena za 1 injekciu vrátane materiálu)

12 €

C. Služby* na vlastnú žiadosť pacienta

Manažment pacienta v súvislosti s vyšetrením (zahŕňa telefonické pripomenutie termínu vyšetrenia, telefonickú notifikáciu uvoľneného- skoršieho termínu vyšetrenia)- poplatok sa vzťahuje k jednému vyšetreniu

20 €

Manažment pacienta v súvislosti s podaním infúzie (zahŕňa pripomenutie termínu podania infúzie, možnosť telefonickej notifikácie uvoľneného termínu podania infúzie)- poplatok sa vzťahuje k podaniu jednej infúzie

10 €

*Služby, ktoré nie sú poskytovaním zdravotnej starostlivosti ani službami súvisiacimi s poskytovaním zdravotnej starostlivosti.