Neurologická ambulancia

Novmed, s.r.o.

Strečnianska 13, 851 05 Bratislava 18.4.2019 neurologická ambulancia neordinuje, v akútnych prípadoch Vás ošetria na CPO- Antolská


               Oznam pre nových pacientov

Vážení pacienti,

podľa § 12 ods. 2 písm. a) zákona č. 576/2004 Z. z. o zdravotnej starostlivosti, službách súvisiacich s poskytovaním zdravotnej starostlivosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov môže poskytovateľ zdravotnej starostlivosti odmietnuť návrh na uzatvorenie dohody o poskytovaní zdravotnej starostlivosti, ak by uzatvorením takejto dohody prekročil svoje únosné pracovné zaťaženie.

Vzhľadom na vysoký počet nových pacientov, ktorí chcú byť vyšetrení v našej ambulancii a vysoký počet existujúcich pacientov našej ambulancie, si Vás dovoľujeme informovať, že na základe § 12 ods. 2 písm. a) zákona č. 576/2004 Z. z. nebudeme v mesiacoch apríl- máj 2019 objednávať nových pacientov na vyšetrenie v našej ambulancii.

O možnosti objednania sa nových pacientov je potrebné informovať sa na ambulancii po 1.6.2019.

Podľa § 11 ods. 6 zákona č. 576/2004 Z. z. má každý právo na výber poskytovateľa zdravotnej starostlivosti.

Ďakujeme za pochopenie.

Tento oznam sa netýka pacientov, ktorí už boli vyšetrení v našej ambulancii.

Neurologická ambulancia sa venuje prevencii a diagnostike širokého spektra neurologických ochorení ako sú vertebrogénne, cerebrovaskulárne a neurodegeneratívne ochorenia, záchvatové ochorenia CNS- epilepsie, demyelinizačné ochorenia, akútne a chronické bolesti, vrátane bolesti hlavy, ochoreniam periférnych nervov a ochoreniam svalov.

Ambulancia je vybavená elektromyografickým prístrojom používaným v diagnostike porúch periférneho nervového systému (polyneuropatie, syndróm karpálneho tunela, poškodenie lakťového nervu, atď.) a ochorení svalov.

Ambulancia má uzatvorené zmluvy so všetkými zdravotnými poisťovňami (Všeobecná zdravotná poisťovňa, DÔVERA zdravotná poisťovňa, Union zdravotná poisťovňa).